Barranco Acherito

Opis w przygotowaniu

Trasa i mapka:

Selva de Oza (1140) – Barranco Acherito – Saleva de Oza (1140)

  • Czas wejścia:6h
  • Data: 19.07.2008